Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Vlada je saopštila da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ušao u skupštinsku proceduru.

Predložene su sledeće izmene i dopune:

 • povećanje neoporezivog iznosa pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili penzionizanog zaposlenog koju poslodavac isplaćuje članu porodice – do 68.488 dinara;
 • povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 30.000 dinara;
 • novo poresko izuzimanje naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou;
 • novo poresko izuzimanje dohotka nerezidentnog obveznika koji na teritoriji Republike provede najviše do 90 dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, ukoliko je takav dohodak ostvaren od nerezidentnog nalogodavca koji ne obavlja delatnost, odnosno aktivnosti na teritoriji Republike, odnosno od nerezidentnog nalogodavca koji obavlja delatnost na teritoriji Republike, pod uslovom da sama usluga pružena nerezidentnom nalogodavcu ne služi njegovoj delatnosti koju obavlja na teritoriji Republike;
 • povećanje neoporezivog iznosa zarade na 16.300 dinara mesečno;
 • smanjenje osnovice poreza na zarade za 70% za novonastanjenog obveznika;
 • precizirano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
 • poresko izuzimanje od plaćanja poreza na zarade na primanja zaposlenog po osnovu pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – do 68.488 dinara;
 • produženje važenja olakšica do 31.12.2020. godine za novozaposlene iz člana 21v i člana 21d Zakona o porezu na dohodak građana;
 • novo oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade osnivača u radnom odnosu kod novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost i to do iznosa zarade koji nije viši od 150.000 dinara mesečno;
 • nova olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa “kvalifikovanim novozaposlenim” licem, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine;
 • precizirano je da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod;
 • precizirano je da u ukupni promet paušalno oporezovanog obveznika ne ulazi prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod;
 • obveznici koji obavljaju računovodstvene, revizorske i knjigovodstve poslove mogu biti paušalno oporezovani;
 • promena kriterijuma za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe i to tako da jednu grupu čine svi paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost;
 • promena kriterijuma za određivanje polazne osnovice koja služi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda preduzetnika;
 • novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige je 31. oktobar tekuće godine za narednu godinu;
 • predloženo je da lice koje započne obavljanje delatnosti i registruje se u APR-u, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije;
 • obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, opredeljuje se za paušalno oporezivanje u prijavi za registraciju APR-u, u kom slučaju se smatra da je podneo poresku prijavu za paušalno oporezivanje;
 • promena nominalne vrednosti prava, odnosno udela koje je obveznik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ne smatra se promenom procenta prava, odnosno učešća u kapitalu;
 • za svrhu određivanja kapitalnog dobitka drugačije se uređuje utvrđivanje nabavne cene hartija od vrednosti koje je obveznik stekao od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica;
 • dodaje se da se ostalim prihodima smatraju i naknade isplaćene preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje se smatra povezanim licem s nalogodavcem i koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma, što se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredbi koje se odnose na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade za novonastanjenog obveznika i zarade osnivača kod novoosnovanih privrednih društava koji obavljaju inovacionu delatnost, a koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: