Besplatno davanje reklamnih kataloga i brošura

Da li se besplatno davanje reklamnih kataloga i brošura smatra reklamnim materijalom u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost odnosno da li se na to primenjuje kriterijum od 0,25% ukupnog prometa i pravilo o pojedinačnoj vrednosti od 2.000 dinara? Ovo pitanje je razrešeno novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost.

Članom 9. Pravilnika je propisano:

“Svakim drugim prometom dobara bez naknade, u smislu člana 4. stav 4. tačka 2) Zakona, smatra se svako drugo raspolaganje dobrima bez naknade, osim besplatnog davanja kataloga, brošura, lifleta, flajera i sličnih dobara namenjenih informisanju kupaca ili potencijalnih kupaca o obavljanju delatnosti obveznika PDV.”

Dakle, jasno je da se besplatno davanje kataloga, brošura, lifleta, flajera i sl. namenjenih informisanju kupaca ne smatra prometom bez naknade koji se izjednačava sa prometom uz naknadu. Prema tome, u slučaju ovakvih davanja ne primenjuje se kriterijum od 0,25% ukupnog prometa i pravilo o pojedinačnoj vrednosti od 2.000 dinara. Poreski obveznik nije dužan da vodi računa o pojedinačnoj vrednosti takvih vrsta dobara niti da ih sabira sa ostalim reklamnim materijalom koji je dat u poreskom periodu. Takođe, ne evidentira ih u POPDV obrascu.

Obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ovih dobara, jer su namenjeni reklami odnosno davanju kupcima ili potencijalnim kupcima u cilju njihovog informisanja o obavljanju delatnosti obveznika.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: