Reading Time: < 1 minute

Uništavanje knjigovodstvene dokumentacije nije regulisano propisima o računovodstvu, već je bliže uređeno propisima kojima se uređuje arhivska građa i kancelarijsko poslovanje

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-138/2017-16 od 3.3.2017.godine)

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama Zakona uređeni su rokovi u kojima je neophodno čuvati različite vrste dokumenata (npr. finansijski izveštaji čuvaju se 20 godina, dnevnik i glavna knjiga se čuvaju 10 godina), ali ne i način uništavanja knjigovodstvene dokumentacije.

Imajući u vidu navedeno, ukazujemo da pitanje načina uništavanja dokumentacije (u konkretnom slučaju knjigovodstvene) nije regulisano propisima o računovodstvu, već je isto, prema našim saznanjima, bliže uređeno propisima kojima se uređuje arhivska građa i kancelarijsko poslovanje.”

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: