Reading Time: 2 minutes

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje guma (pneumatika) u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka preko kurirskih firmi, kao što su „Overnight Express“ d.o.o., „DHL“ i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00071/2009-04 od 21.4.2009. godine)

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog poje-dinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/09, u daljem tekstu: Uredba) određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa pomenutom Uredbom, lice koje obavlja delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), kao i lice koje obavlja delatnost iz grane 641 (Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki), u koju spada i delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta), oslobođeno je obaveze evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, u skladu sa navedenom odredbom Zakona, kao i navedenom Uredbom, lice koje vrši prodaju guma (pneumatika) u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka preko kurirskih firmi, kao što su „Overnight Edžpress“ d.o.o., „DHL“ i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta), nije dužno da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: