udruženje računovođa i poreskih savetnika
Obrasci za završni račun za 2018. godinu

U skladu sa izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i Poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koje su objavljene u SG broj 8/2019, izvršili smo ažuriranje obrazaca.

15.01.2016

Postavili smo novi besplatan obrazac obaveštenja o mestu stanovanja zaposlenog, ceni prevozne karte i verskim praznicima

Na stranici Obrasci postavili smo nove besplatane obrasce obaveštenja o mestu stanovanja, visini cene prevozne karte u ...

31.12.2015

Postavili smo besplatne obrasce platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Na stranici Obrasci postavili smo obrasce platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima. Odluka o obliku, ...

28.07.2015

Izjava o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

Na stranici našeg sajta Obrasci postavili smo Izjavu o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovins...

1 2 3 4