Besplatan seminar - Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

AKTIVA News&Edu doo u saradnji sa OCTA IT Sourcing organizuje besplatan seminar na aktuelnu temu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u primeni od 21. avgusta ove (2019) godine (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).

Vreme i mesto:

18. septembar 2019 (sreda) od 15-16:30h,
u prostorijama AKTIVA SISTEM-a, Pavla Papa 14, 21000 Novi Sad, sprat 1.

Struktura seminara:

  1. Šta nam donosi novo doba zaštite podataka o ličnosti?,
  2. Na koga se primenjuje Zakon i u kom obimu, da li je Vaša firma obveznik primene?!,
  3. Osnovni pojmovi i uloge u obradi ličnih podataka,
  4. Načela obrade podataka i zakonski osnovi za obradu,
  5. Prava lica na koje se podaci odnose i obaveze rukovaoca/obrađivača podataka o ličnosti,
  6. Odgovornost za povredu Zakona i sankcije.

Ovo predavanje će vam pomoći da razumete šta zapravo predstavlja novi zakonski okvir, njegov značaj za vaše poslovanje i zašto je već u toku prve godine primene skoro istih pravila u Evropskoj Uniji izrečeno kazni u iznosu od oko 56 miliona eura kako rukovaocima tako i obrađivačima podataka o ličnosti.

Novo zakonsko rešenje je pisano po uzoru na Uredbu Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti (“GDPR”) koja je izazvala najveću pometnju u oblasti zaštite ličnih podataka u poslednjih 20 godina.

Zašto je ovo bitno za vašu firmu?

U slučaju da vaša firma prikuplja podatke o ličnosti i raspolaže njima na bilo koji način, odnosno vrši obradu tih podataka (ima status rukovaoca i/ili obrađivača podataka o ličnosti), sasvim sigurno se nalazi pod režimom ovog Zakona, a to znači da ima zakonsku obavezu da uskladi svoje poslovanje sa istim.

Zbog novih i značajno pooštrenih pravila o prikupljanju, raspolaganju i zaštiti ličnih podataka, a koja su skoro neprepoznatljiva u odnosu na pravila predviđena prethodnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorava i “…podseća sve kojima Zakon nameće određene obaveze i odgovornosti, a naročito organe vlasti, velika privredna društva, srednja i mala preduzeća i preduzetnike da se, ukoliko to do danas nisu učinili, usklade sa obavezama po novom Zakonu”

Broj učesnika ograničen na 40.

Predavač: Srdjan Dejanović LL.M (COO & Co-Founder, OCTA IT Sourcing),

OCTA IT Sourcing je IT kompanija sa sedištem u Novom Sadu koja se bavi razvojem softvera i IT pravnim konsaltingom sa fokusom na oblasti: Zaštite podataka o ličnosti (Usklađivanje sa Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR, i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije), Blokčejn prava i Prava kriptovaluta.

“Znanje se deljenjem uvećava”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: