Zaključak Vlade o korišćenju neiskorišćenog godišnjeg odmora iz 2021. godine

U “Službenom glasniku RS” broj 33/2022 objavljen je Zaključak Vlade 05 broj 131-2240/2022 koji se odnosi na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora iz 2021. godine usled epidemije zarazne bolesti COVID-19. U nastavku navodimo sadržinu Zaključka.

“Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

ZAKLjUČAK

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji, zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2022. godini ili da prvi deo, u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2023. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: