Zabranjeno plaćanje gotovinom preko 15.000 EUR

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 20 od 19. marta 2009. godine, stupio na snagu 27.marta 2009. godine), između ostalog propisuje:

 • Ograničenje gotovinskog poslovanja

  Član 36.

  1. Lice koje prodaje robu ili vrši uslugu u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo paćanje u iznosu koji prelazi 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
  2. Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i u slučaju ako se plaćanje robe i usluge vrši u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje ukupno prelaze iznos od 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Prijava prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja

  Član 67.

  1. Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pritom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno je da to prijavi nadležnom carinskom organu.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: