Verodostojnost računovodstvene isprave

Organizacija računovodstva se uređuje opštim aktom. Naime, pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom:

 • uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i pravovremeno otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena;
 • uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke;
 • utvrđuju računovodstvene politike;
 • određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene;
 • određuju lica koja su odgovorna za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni;
 • uređuju kretanje računovodstvenih isprava i
 • utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Postavlja se pitanje da li u firmama postoje opšti akti o organizaciji računovodstva i da li su njima određena odgovorna lica za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava.

Sastavljanje računovodstvene isprave

Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Lice koje sastavlja računovodstvenu ispravu svojim potpisom, odnosno drugom identifikacionom oznakom potvrđuje računsku tačnost i verodostojnost računovodstvene isprave. Ovo lice je odgovorno za istinitost i potpunost podataka u ispravi, za njenu računsku tačnost i verodostojnost.

Pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom određuje lice odgovorno za sastavljanje računovodstvene isprave i utvrđuje identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

Kontrola računovodstvene isprave

Pre unosa računovodstvene isprave u poslovne knjige preduzimaju se sledeće radnje:

 • preduzetnik, odnosno pravno lice određuje odgovorno lice za kontrolu verodostojnosti isprave;
 • odgovorno lice svojim potpisom, odnosno drugom identifikacionom oznakom potvrđuje verodostojnost računovodstvene isprave.

Preduzetnik odnosno pravno lice opštim aktom određuje lice odgovorno za kontrolu računovodstvenih isprava i utvrđuje identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Kontrolu računovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su zadužena materijalnim stvarima (vrednostima) na koje se isprave odnose.

Novim Zakonom o računovodstvu, koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, izričito je propisano da se identifikaciona oznaka, kojom lice odgovorno za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava potvrđuje njenu tačnost i verodostojnost, utvrđuje opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik uređuje organizaciju računovodstva.

Produžen je rok za dostavljanje računovodstvenih isprava na knjiženje na pet radnih dana (do sada je bio tri) od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku od pet radnih dana od datuma prijema. Rok za knjiženje se nije menjao (pet radnih dana od dana prijema).

Za kraj navodimo da je novim Zakonom o računovodstvu propisano da se faktura (račun) kao računovodstvena isprava obavezno izdaje u elektronskom obliku. Takođe, ona mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost. Ova odredba Zakona počinje da se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: