Da li se račun bez potpisa i pečata smatra verodostojnom računovodstvenom ispravom?

Često privredni subjekti od svojih dobavljača dobijaju račune na kojima stoji napomena “Račun je važeći bez potpisa i pečata”. Da li je takav račun validan za knjiženje?

Zakonom o računovodstvu definisano je da se knjiženje poslovnih promena vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava čiju verodostojnost potvrđuje odgovorno lice svojim potpisom.

Takođe, Zakonom je definisano da računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Član 9. Zakona propisuje da računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

Iz prethodno navedenog možemo zaključiti da račun kreiran kao elektronski dokument mora da sadrži:

  • potpis ili
  • drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Zakon ne navodi pečat kao element koji račun treba da sadrži da bi se smatrao verodostojnim za knjiženje.

Zakon o privrednim društvima propisuje šta treba da sadrže poslovna pisma i drugi dokumenti društva i navodi da se društvu ne može uvesti obaveza upotrebe pečata.

Dakle, račun mora da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, ali ne i pečat.

Šta se smatra identifikacionom oznakom precizirano je u Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine. Deo teksta citiramo u nastavku:

“Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis).

Kada račun izdaje domaće pravno ili fizičko lice, i ako kao identifikacionu oznaku želi da koristi svoj elektronski potpis, isti mora biti formiran u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, kao običan (nekvalifikovan) ili kvalifikovan.”

Prema tome, ukoliko privredni subjekt dobije račun na kom stoji napomena da je račun važeći bez pečata i potpisa, a pri tome ne sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku lica odgovornog za izdavanje računa (faksimil,ime i prezime, elektronski potpis), dokument nije validan za knjiženje. Privredni subjekt bi trebalo da zahteva od svog poslovnog partnera da mu izda račun koji sadrži pomenute elemente.

U postupku poreske kontrole poreza na dobit Poreska uprava može osporiti trošak priznat na osnovu dokumenta koji ne ispunjava uslove da bi se smatrao verodostojnom računovodstvenom ispravom, u ovom slučaju koji ne sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Za kraj napominjemo da pečat i potpis nisu obavezni elementi računa iz ugla Zakona o porezu na dodatu vrednost i da njihov izostanak ne utiče na pravo obveznika da prizna prethodni porez.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: