Usvojeni podzakonski akti iz oblasti elektronskog fakturisanja

Vlada Republike Srbije je usvojila tri uredbe na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju:

  • Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku;
  • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;
  • Uredba o o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Ministarstvo finansija je donelo tri pravilnika:

  • • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja;
  • • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura;
  • • Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika.

Uredbe i pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, broj 69 od 9. jula 2021. godine. Ovim je zaokružen proces donošenja podzakonskih akata koji predviđa Zakon o elektronskom fakturisanju.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: