Obaveza izdavanja elektronske fakture

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju, koji je Narodna skupština donela 28.4.2021. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 44/2021, uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura, u transakcijama između:

 • subjekata javnog sektora,
 • subjekata privatnog sektora,
 • subjekata javnog i subjekata privatnog sektora.

Obavezu izdavanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura imaju:

 • subjekti javnog sektora;
 • subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a.

Za ostale subjekte nije obavezno izdavanje elektronske fakture, ali oni mogu dobrovoljno da se prijave kao korisnici sistema elektronskih faktura.

Zakonom su definisani različiti rokovi za obaveznu primenu. Predviđa se da uvođenje elektronskih faktura bude fazno.

1. januar 2022. godine

 • subjekti javnog sektora imaće obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture,
 • subjekti javnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture drugim subjektima javnog sektora,
 • subjekti javnog sektora imaće obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a,
 • subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima javnog sektora.

1. jul 2022. godine

 • subjekti javnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora,
 • subjekti privatnog sektora imaće obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture koje je izdao ili subjekt javnog sektora ili subjekt privatnog sektora.

1. januar 2023. godine

 • subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora,
 • subjekti privatnog sektora imaće obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u skladu sa članom 4. Zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora.

Omogućeno je da se sistem elektronskih faktura koristi i ranije. Propisano je da sistem elektronskih faktura subjekt privatnog sektora i subjekt javnog sektora mogu da koriste po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: