Usvojen novi paket pomoći privredi

Vlada je na sednici održanoj 11. februara donela Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u nastavku: Uredba).

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS. Tačan datum stupanja na snagu prvenstveno je od značaja za određivanje dana početka primene mere zabrane isplate dividende privrednim subjektima koji se opredele za korišćenje novih direktnih davanja. Uredba bi trebalo da bude objavljena u Službenom glasniku RS broj 11/21 od 12. februara. U tom slučaju, Uredba bi stupila na snagu 13. februara, što bi bio dan početka primene mere zabrane isplate dividende.

Uredbom je utvrđen Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u nastavku: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Za razliku od prošlogodišnje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, Programom je predviđena samo mera u vidu direktnih davanja, što znači da nema novog odlaganja dospelosti poreza i doprinosa. Bespovratna novčana sredstva mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Verovatno najvažnija razlika u odnosu na prošlogodišnju Uredbu o fiskalnim pogodnostima, odnosi se na to da pravo na direktna davanja u skladu sa Programom imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru nezavisno od veličine. To znači da pravo na direktna davanja imaju i velika pravna lica pod istim uslovima kao i ostala pravna lica.

Izuzetno, pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica:

 • banke,
 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima,
 • davaoci finansijskog lizinga,
 • platne institucije i institucije elektronskog novca

Reč je o istim kategorijama pravnih lica koja nisu imale pravo na mere ni prošle godine. Takođe, pravo na nova direktna davanja nemaju ni korisnici javnih sredstava, kao ni privredni subjekti kojima je na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB.

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine. Prva uplata najavljena je za 8. april.

Iznos direktnog davanja utvrđuje se kao proizvod odgovarajućeg broja zaposlenih i iznosa od 15.450,12 dinara (to je iznos jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine). Relevantan je broj zaposlenih za koje privredni subjekt podnese Obrazac PPP-PD za obračunski period februar, mart i april 2021. godine. Programom je detaljnije uređen način utvrđivanja broja zaposlenih u zavisnosti od specifičnosti u pojedinim slučajevima (preduzetnici, zaposleni sa nepunim radnim vremenom i dr.).

Ne postoji obaveza da se poreska prijava za februar podnese do kraja februara, već to treba učiniti najkasnije do kraja marta, zatim do kraja aprila (za zarade za mart) i konačno do kraja maja (za zarade za april).

Način prihvatanja direktnih davanja biće uređen tako da privredni subjekti daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, najverovatnije prilikom podnošenja poreske prijave. Objašnjenje o načinu davanja izjave biće objavljeno na sajtu Poreske uprave. Dakle, nema automatizma, već se privredni subjekti putem izjave opredeljuju za svaku od tri moguće isplate direktnih davanja.

Izuzetno od prethodno navedenog, privrednim subjektima koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Za potrebe isplate direktnih davanja ponovo će biti otvoreni posebni namenski računi. Princip otvaranja ovih računa sličan je onom koji je već primenjen prošle godine u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima. Primljena novčana sredstva po osnovu direktnih davanja privredni subjekti moći će da iskoriste najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Osim navedenog, Programom se propisuje:

 • postupak u slučaju (ne)namerne nenamenske isplate sa namenskog računa;
 • gubitak prava na direktna davanja (u slučaju smanjivanja broja zaposlenih za više od 10%);
 • način utvrđivanja smanjivanja broja zaposlenih;
 • kontrola ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja;
 • način povraćaja sredstava u slučaju gubitka prava na direktna davanja;
 • obračun kamate u slučaju gubitka prava na direktna davanja;
 • zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: