Strano lice ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog punomoćnika

Strano lice koje se evidentira u sistem PDV ne može da se opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun poreskog punomoćnika. Ranije je to bilo moguće, ali više nije i to od 1. jula 2021. godine kada je stupio na snagu novi Pravilnik o PDV.

U nastavku navodimo odredbe starog i novog pravilnika.

Stara pravila

Prema odredbi člana 5. stav 5. starog Pravilnika o evidentiranju u sistem PDV, u delu 3. Obrasca EPPDV (važio do 1. jula 2021. godine), koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, ako se podnosilac evidencione prijave – strano lice opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun u banci njegovog poreskog punomoćnika, u delu 3. Obrasca EPPDV unose se podaci o računu u banci poreskog punomoćnika (član 5. stav 6. Pravilnika o evidentiranju u sistem PDV).

Polje – račun obveznika PDV, odnosno polje – račun poreskog punomoćnika označava se oznakom “x” u zavisnosti od opredeljenja podnosioca evidencione prijave na koji će se račun vršiti povraćaj PDV (član 5. stav 7. Pravilnika o evidentiranju u sistem PDV).

Nova pravila

U novom Pravilniku o PDV su izostavljene odredbe člana 5. st. 6. i 7. Pravilnika o evidentiranju u sistem PDV, a u Obrascu EPPDV koji je propisan Novim pravilnikom, u delu 3. su izostavljena polja “račun obveznika PDV”, odnosno “račun poreskog punomoćnika”. To znači da strano lice koje se evidentira u sistem PDV u Republici Srbiji u delu 3. Obrasca EPPDV više ne može da bira da li će da navede račun poreskog punomoćnika ili svoj račun, što dalje znači da ne može ni da se opredeli za račun poreskog punomoćnika.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: