Produžen rok za ograničenje rasta poreske osnovice za paušalce i na 2023. godinu

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja je u primeni od 2020. godine, donela je mnoge novine. Prelazak na novi sistem oporezivanja je za mnoge paušalce značio znatno veće poreske obaveze. Međutim, kako bi se izbeglo znatno uvećanje poreskog opterećenja, propisana je zaštitna odredba o ograničenju rasta poreske obaveze od deset odsto u odnosu na prethodnu godinu, koja je trebala da prestane da važi 1. januara 2023. godine.

U “Službenom glasniku RS”, broj 141 od 23.12.2022. godine, objavljena je izmena Uredbe kojom je produžen rok za ograničenje povećanja poreske osnovice za preduzetnike paušalce najviše do deset odsto i na 2023. godinu. Na taj način će mnogi paušalci izbeći znatno veće poreske obaveze u 2023. godini.

Izmena je propisana članom 6. stav 1. Uredbe.

Član 6. stav 1. pre izmena:

“U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2022. godinu.”

Član 6. stav 1. nakon izmena:

“U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2023. godinu.”

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: