Pravilnik o "kamatama van dohvata ruke" za 2019. godinu

U Službenom glasniku RS, broj 13/2019 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu. Pravilnik stupa na snagu 8. marta 2019. godine.

Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ definišu se kamatne stope koje se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope za 2019. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 2,72% na kratkoročne kredite u RSD
 • 3,64% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 • 5,05% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 • 2,98% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 • 3,91% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK
 • 4,25% na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK
 • 1,92% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP
 • 1,41% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

Za druga privredna društva:

 • 4,98% na kratkoročne kredite u RSD
 • 5,69% na dugoročne kredite u RSD
 • 2,71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 • 2,90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 • 7,61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 • 3,08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 • 4,12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: