Pomeren je rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica za obveznike koji su u 2019. imali status preduzetnika

U Službenom glasniku RS, broj 60/20 od 24. 4. 2020. godine objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (u nastavku: Uredba). Uredba je počela da se primenjuje danom objavljivanja.

Ovom uredbom utvrđuje se pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima), usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. ZPDG i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Podsećamo da se prema članu 21ž stav 3. ZPDG, kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra lice koje:

  • u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član,
  • a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca.

Prema tome, ovaj vremenski period od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine bio je ključan za ostvarivanje prava na olakšicu za preduzetnike koji su u prethodnom periodu bili angažovani u vidu faktičkog radnog odnosa i koji ne prođu tzv. test samostalnosti. Naime, za vreme obavljanja preduzetničke delatnosti, ova lica imaju status osiguranika samostalnih delatnosti, ali nemaju status osiguranika zaposlenog što može da ih kvalifikuje za olakšicu. Uredbom je rok za zasnivanje radnog odnosa i sticanje statusa tzv. kvalifikovanog novozaposlenog lica, koji je isticao 30. aprila 2020. godine, pomeren na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Nezavisno od prethodno navedenog, podsećamo da počev od 2. marta 2020. godine prihod isplaćen preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji nije prošao tzv. test samostalnosti u odnosu na isplatioca (nalogodavca) podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod po stopi od 20%, bez primene normiranih troškova, kao i doprinosa za PIO po stopi od 25,5%.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: