Podneto više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava

Od uvođenja obaveznog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, poreski obveznici su putem elektronskih servisa na portalu e-Porezi podneli više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava. Najveći broj prijava odnosi se na pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, zatim PDV prijave i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica.

Tokom 2018. godine, na mesečnom nivou se u proseku podnese oko 525.000 elektronskih poreskih prijava.

Pored elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava, poreski obveznici koriste i elektronski servis za podnošenje i obradu zahteva za upitom stanja na svojim poreskim računima. Od uspostavljanja ovog elektronskog servisa, putem portala e – Porezi podneto je i obrađeno više od sedam miliona zahteva za upitom stanja na poreskim računima.

Početkom 2018. godine, Poreska uprava je završila ciklus prevođenja “papirnih formi” poreskih prijava u elektronski oblik, tako da poreski obveznici za sve prihode koje administrira Poreska uprava, imaju mogućnost podnošenja elektronskih poreskih prijava posredstvom portala e-Porezi.

Poreska uprava će i u narednom periodu raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: