Od Nove godine sve poreske prijave u elektronskom obliku

Od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja “papirnih formi” poreskih prijava u elektronski oblik. Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave. Poreska uprava Republike Srbije je tokom ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave.

Prema izveštaju Svetske banke “Paying taxes” za 2018. godinu, Srbija je ocenjena kao najbolja u regionu istočne Evrope i centralne Azije. Kriterijumi koji su vrednovani u izveštaju odnose se na procese administriranja poreza, koji su značajno unapređeni uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji.

Od januara do kraja novembra ove godine, podneto je oko 5,5 miliona elektronskih poreskih prijava i 1,9 miliona zahteva za upit stanja na poreskim računima. Mesečno se, u proseku podnese oko 490.000 elektronskih poreskih prijava odnosno 171.781 zahtev za upit stanja. Početkom naredne godine, biće omogućeno elektronsko podnošenje sledećih poreskih prijava:

  • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – (PPDG-1R)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – (PPDG-3R)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – (PPI-3)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – (PPI-4)
  • Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju – (PP OAEL),
  • Poreska prijava o obračunu akcize – (PP OA).

Poreska uprava će i u narednom periodu raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima, kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze. Predviđeno je i izdavanje četiri vrste poreskih uverenja u elektronskom obliku, čime će se značajno smanjiti troškovi, kao i vreme za dobijanje poreskog uverenja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: