PDV u građevinarstvu – pregled mišljenja Ministarstva Finansija

Izmenom Zakona o PDV iz oktobra 2015. godine uvedena je novina u pogledu PDV tretmana građevinskih usluga. Kako je ova zakonska odredba već dugo na snazi i s obzirom da poreski obveznici nemaju značajnih dilema u vezi njene primene, dat je tabelarni prikaz većine mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa uslugama koje se mogu smatrati građevinskim u smislu Zakona o PDV.

Naziv građevinske usluge Građevina Broj mišljenja Ministarstva finansija
Pontoni / marine / pristaništa Ne 011-00-1278/2015-04
Liftovi / platforme za invalide Ne 430-00-569/2015-04
Isporuka sa ugradnjom rashladne instalacije Da 430-00-480/2015-04
Isporuka sa ugradnjom opreme za kablovsku TV Da 011-00-01403/2015-04
Zaštite od ptica / Zaštitne mreže Ne 413-00-257/2015-04
Isporuka sa ugradnjom stolarije Da 011-00-1526/2015-04
Krečenje Da 011-00-1526/2015-04
Isporuka sa ugradnjom oluka Da 011-00-1526/2015-04
Isporuka sa ugradnjom raznih konstrukcija Da 011-00-1539/2015-04
Isporuka sa ugradnjom stolarije Da 430-00-522/2015-04
Postavljanje pregradnih zidova Da 430-00-522/2015-04
Isporuka sa ugradnjom kuhinjskih elemenata Da 430-00-522/2015-04
Drvo Da 430-00-522/2015-04
Isporuka sa ugradnjom nameštaja (ugradni ormani…) Da 430-00-522/2015-04
Isporuka sa ugradnjom liftova Da 011-00-1180/2015-04
Sitne popravke na liftovima Ne 011-00-1180/2015-04
Postavljanje telekomunikacionih vodova Da 011-00-01249/2015-04
Isporuka sa ugradnjom ograde Da 430-00-00473/2015-04
Sitne popravke Ne 430-00-00466/2015-04
Postavljanje podnih obloga (parket, pločice, laminat…) Da 430-00-00466/2015-04
Postavljanje pregradnih zidova Da 430-00-00466/2015-04
Postavljanje fasada Da 430-00-00466/2015-04
Ugradnja stolarije Da 413-00-00217/2015-04
Električne instalacije Da 413-00-00217/2015-04
Krečenje I gipsani radovi Da 413-00-00217/2015-04
Postavljanje liftova Da 413-00-00217/2015-04
Gasovod Ne 011-00-1322/2015-04
Postavljanje bilborda Ne 430-00-495/2015-04
Izgradnja šumskog puta Da 430-00-558/2015-04
Postavljanje staza Da 413-00-216/2015-04
Izgradnja igrališta Da 413-00-216/2015-04
Zemljani radovi Da 413-00-216/2015-04
Ugradnja opreme za parkove za decu Da 413-00-216/2015-04
Isporuka sa ugradnjom klima uređaja Da 011-00-1501/2015-04
Izgradnja puteva Da 011-00-1263/2015-04
Postavljanje saobraćajne signalizacije Da 011-00-1263/2015-04
Izgradnja puteva Da 413-00-228/2015-04
Prokopavanje kanala Da 011-00-87/2016-04
Zalivanje Ne 011-00-87/2016-04
Montaža / demontaža opreme za silos i postavljanje električnih vodova Da/Ne 430-00-554/2015-04
Isporuka metalnih konstrukcija i delova konstrukcija sa ugradnjom Da 011-00-1443/2015-04
Postavljanje i održavanje instalacija i uređaja koji čine rashladni sistem i popravka klima uređaja Da/Ne 430-00-14/2016-04
Izgradnja kanala za navodnjavanje Da 011-00-87/2016-04
Servisiranje kogeneracionih postrojenja Ne 413-00-00006/2016-04
Izgradnja kanala za navodnjavanje i isporuka sa ugradnom sistema za zalivanje Da/Ne 413-00-00010/2016-04
Usluge pumpanja betona Ne 430-00-115/2016-04
Sistemi tehničke zaštite (protivpožarni alarm, video nadzor, kontrola pristupa, kontrola radnog vremena, sistem protiv provala i upada, interfon) Da 011-00-01254/2015-04
Postavljanje instalacija – električnih vodova i ulične rasvete Da 430-00-22/2016-04
Ugradnja opreme (npr. lifta) isporuka hidraulične makazaste lift platforme sa montažom Da/Ne 430-00-00009/2016-04
Sistemi tehničke zaštite (protivpožarni sistem, video nadzor, kontrola pristupa, kontrola radnog vremena) i opreme (npr. kamere) za te sisteme Da 413-00-37/2016-04
Postavljanje javne zaštite, antikorizivne zaštite, metalnih stubova i iskop radi zamene kablova postojeće mreže javne rasvete Da/Ne 011-00-00373/2016-04
Isporuka električne opreme sa ugradnjom Da 430-00-500/2015-04
Cisterna sa derivatima nafte Da 430-00-51/2016-04
Stolarski radovi na tekućem održavanju Narodne skupštine Da 011-00-437/2016-04
Istovar paletnih dobara (npr. građevinskog materijala), istovar i podizanje tih dobara teleskopskim viljuškarom, utovar šuta Ne 430-00-128/2016-04
Usluge tekućeg i investicionog održavanja i sanacije zelenih rekreativnih površina i priobalja Da 430-00-00124/2016
Limarski radovi Da 413-01-127/2016-04
Isporuka sa montažom opreme za mini hidroelektranu koja je sastavni deo objekta mini hidroelektrane (turbine, generatori i sl.) Da 011-00-00521/2016-04
Isporuka sa montažom instalacija za funkcionisanje sistema za klimatizaciju, uključujući i uređaje koji čine sistem za klimatizaciju Da 430-00-273/2016-04
Promet dobara u okviru poslova izgradnje i rekonstrukcije železničkih objekata Da 011-00-1498/2015-04
Isporuka sa ugradnjom opreme na površinskom kopu – pokretne trake, rasipača i rovokopača Da 413-00-164/2016-04
Iskopavanje šljunka i ispok sa transporterom i deponovanjem jalovine u okviru pripreme gradilišta Da/Ne 430-00-00096/2016-04
Popravka vodovodne opreme – vodomera i pumpi za vodu Da/Ne 011-00-00075/2016-04

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: