Obveznici i rokovi podnošenja finansijskih izveštaja

Rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja APR-u su sledeći:

Opis Dokumentacija koja se dostavlja APR-u Rok
FI za statističke i druge potrebe Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj Do kraja februara naredne godine
Redovni godišnji FI Ceo set FI Do 30. juna naredne godine
Redovni godišnji FI za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske Ceo set FI Najkasnije 6 meseci od dana kada su FI sastavljeni
Konsolidovani FI Ceo set FI Do 31. jula naredne godine
Vanredni FI Ceo set FI 60 dana od dana za koji su vanredni FI sastavljeni
Pravno lice koje nije imalo poslovne događaje Izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu Do kraja februara naredne godine

U zavisnosti od primene vrste standarda, pravna lica podnose sledeće setove finansijskih izveštaja:

Grupa Set finansijskih izveštaja
Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o ostalom rezultatu Izveštaj o tokovima gotovine Izveštaj o promenama na kapitalu Napomene uz finansijske izveštaje
Druga pravna lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica Bilans stanja Bilans uspeha Napomene uz finansijske izveštaje
Mikro pravna lica i preduzetnici Bilans stanja Bilans uspeha

Pravna lica, koja prema odredbama Zakona o reviziji (“Sl. glasnik RS” broj 62/13) imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, dužna su da Agenciji za privredne registre, pored obavezne dokumentacije, dostave i revizorski izveštaj. Zakonom o reviziji definisano je da su obveznici revizije pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti obračunato primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije koji važi poslednjeg dana poslovne godine za koju se sastavlja finansijski izveštaj.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: