Obrazac PPP-PO do 31.01.

Shodno članu 41. stav 11. Zakona o PPPA, poreski obveznici koji su tokom godine licima isplaćivali prihode za koje se plaća porez po odbitku dužni su da ovim fizičkim licima izdaju potvrdu na obrascu PPP-PO do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

To znači da su poslodavci dužni da izdaju potvrdu zaposlenima, fizičkim licima kojima su isplaćivali zakupnine, licima angažovanim po ugovoru o delu i po drugim oblicima angažmana, kao i svim drugim licima čiji se prihod oporezuje porezom po odbitku.

Ova potvrda predstavlja bitan dokument i sa aspekta utvrđivanja obaveze za godišnji porez na dohodak građana.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: