Objavljeni su novi prevodi MSFI, uključujući i MSFI 16 - primena obavezna od 1. januara 2021.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 123/20, od 13. oktobra 2020. godine. Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 21. oktobra 2020. godine.

Rešenjem je utvrđen prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koji je dat u prilogu ovog rešenja i čini njegov sastavni deo.

MSFI iz tačke 1. ovog rešenja čine:

  • Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje,
  • osnovni tekstovi Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS),
  • osnovni tekstovi MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB), kao i
  • tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda,

u obliku u kojem su izdati, odnosno usvojeni i koji ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je on sastavni deo standarda, odnosno tumačenja.

MSFI iz Rešenja počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. MSFI iz Rešenja mogu se primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Novim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Ministra finansija broj 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS, broj 92/19), osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine.

Dakle, objavljeni su prevodi svih pojedinačnih MRS, kao i MSFI, zaključno sa MSFI 16 – Lizing. Objavljivanje novog MSFI 16 svakako je najznačajnije, jer taj Standard donosi suštinski drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja klasičnog ugovora o zakupu u poslovnim knjigama zakupca, u odnosu na višedecenijsku praksu. Primena tih pravila obavezna je praktično od 1. januara 2021. godine, s tim što je dozvoljena primena i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: