Objavljen prevod MSFI za MSP

U “Službenom glasniku RS”, broj 83 od 29.10.2018. godine objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i novi prevod koji sadrži izmene i dopune iz 2015. godine.

Novi MSFI za MSP se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2019. godine.

Pravna lica mogu primeniti novi MSFI za MSP i za finansijske izveštaje na dan 31.12.2018. godine, uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Glavna izmena u ovoj verziji MSFI za MSP u odnosu na prethodnu verziju tog Standarda je mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme.

Novi prevod MSFI za MSP možete preuzeti na sajtu Ministarstva finansija ovde:

|  prečišćeni tekst  |  poslednje izmene  |

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: