Objavljen je prevod MSFI

U “Službenom glasniku RS”, broj 92/2019 od 25. decembra 2019. godine objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) zajedno sa prevodom koji je u prilogu rešenja i čini njegov sastavni deo.

Obavezna primena ovih MSFI počinje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2020. godine, a dobrovoljno mogu da se primene i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Comments