Objavljen je prevod MSFI

U “Službenom glasniku RS”, broj 92/2019 od 25. decembra 2019. godine objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) zajedno sa prevodom koji je u prilogu rešenja i čini njegov sastavni deo.

Obavezna primena ovih MSFI počinje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2020. godine, a dobrovoljno mogu da se primene i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: