Objavljen je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

U “Službenom glasniku RS” broj 37/2021 od 14.04.2021. objavljen je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja odnosno 22. aprila, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

Pravilnik sadrži 33 poglavlja, 282 člana i 19 obrazaca i zameniće postojećih 27 pravilnika. Tri uredbe koje su donete na osnovu Zakona o PDV-u ostaju na snazi.

Dakle, propise o PDV-u će od 1. jula činiti:

 • • Zakon o porezu na dodatu vrednost;
 • • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost;
 • • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost;
 • • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
 • • Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Pravilnikom se uvode novine od kojih se najznačajnije odnose na:

 • • oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva;
 • • izdavanje računa;
 • • poreska oslobođenja;
 • • utvrđivanje i način izmene poreske osnovice;
 • • poresko punomoćstvo;
 • • uzorke, reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti;
 • • ispravku srezmernog poreskog odbitka;
 • • vođenje evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV.

Prelaznom odredbom člana 280. Pravilnika propisano je da za promet izvršen od 1. jula 2021. godine, a za koji je plaćena odnosno naplaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, primenjuju se stara pravila odnosno propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: