Nove delatnosti koje će biti oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja

Na upravo održanoj sednici Vlade Republike Srbije (2. decembra 2021. godine) doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (u nastavku: Uredba). Uredba će biti objavljena u narednom broju Službenog glasnika RS, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izmenama i dopunama Uredbe izvršene su promene po pitanju (ne)postojanja obaveze evidentiranja prometa na malo kod sledećih delatnosti:

  • 51.10 – Vazdušni prevoz putnika;
  • 52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
  • 92 – Kockanje i klađenje.

Uredbom se propisuje da se u okviru delatnosti 51.10 – Vazdušni prevoz putnika, obveznici oslobode obaveze evidentiranja prometa, ali samo u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika.

Uredbom se propisuje da se u okviru delatnosti 52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja oslobode samo delatnosti koje se odnose na naplatu i održavanje:

  • puteva, mostova i tunela;
  • parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora.

Kada je u pitanju delatnost 92 – Kockanje i klađenje, Uredbom se propisuje da se pomenuta delatnost, izuzme od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima.

Uredbom je propisano i da su obveznici fiskalizacije, koji nisu oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stara Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, koja je doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama, prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: