Nova dopuna Pravilnika o PDV-u

Ministar finansija, već posle mesec dana od prethodnih izmena i dopuna, ponovo je doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 59/22, od 20. maja i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 21. maja 2022. godine.

Dopuna Pravilnika o PDV-u izvršena je sa ciljem propisivanja novih pravila za mogućnost izdavanja elektronske fakture u slučaju kada je promet dobara ili usluga izvršen subjektu javnog sektora i kada je za taj promet izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Novi član 198a Pravilnika o PDV-u glasi:

“Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

 • broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;
 • izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”

Razlog propisivanja ovog pravila je što podaci o prometu koji je izvršen subjektima javnog sektora i za koji je izdat fiskalni račun nisu vidljivi u Centralnom registru faktura (CRF), kao što je trebalo da bude.

Podsećamo da:

 • obveznik fiskalizacije kada vrši promet na malo subjektu javnog sektora ima obavezu da izda fiskalni račun u kojem kao ID kupca unosi oznaku 12 i JBKJS i PIB subjekta javnog sektora;
 • na osnovu izdatog fiskalnog računa podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom trebalo je da budu preuzeti u Sistem elektronskih faktura, a zatim i u CRF;
 • u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju obveznik nema obavezu da izdaje elektronsku fakturu za promet na malo u skladu sa propisima o fiskalizaciji.

S obzirom da sistem ne funkcioniše kako je bilo zamišljeno, izvršene su dopune Pravilnika o PDV-u kako obveznici ne bi došli u situaciju da dva putu duguju PDV i da se istovremeno stvore uslovi da podaci budu evidentirani u CRF-u.

Obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ili usluga i koji je evidentirao preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa propisima o fiskalizaciji, izdaje elektronsku fakturu, ukoliko:

 • subjekt javnog sektora koji je određen u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, uputi zahtev da mu se izda elektronska faktura;
 • upućeni zahtev sadrži broj fiskalnog računa i izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, obveznik PDV-a izdaje elektronsku fakturu i fiskalni račun “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: