Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Poreska uprava je na svom sajtu objavila novo Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Zahtev za refakciju se podnosi isključivo elektronski preko portala ePorezi. Zahtev se podnosi jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Nova verzija aplikacije će biti u produkciji od 01. jula 2021. godine od kada se primenjuje i novo uputstvo.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: