PDV refakcija (povrat PDV) u Srbiji stranom obvezniku

Shodno članu 53 Zakonu o PDV-u moguća je refakcija PDV stranom obvezniku, pod uslovima da:

 1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;
 2. je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
 3. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;
 4. ne vrši promet dobara i usluga u Republici, osim prometa:

  1. usluga prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza;
  2. usluga prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza;
  3. dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga.

Račun za promet dobara i usluga mora sadržati sve podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV, izuzev PIB-a (poreski indentifikacioni broj) primaoca računa što je definisano što je definisano članovima 13 i 14 Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Sl. glasnik RS”, broj 123/12,86/15 i 52/18).

Refakcija PDV može se tražiti ukoliko bi pravo na odbitak poreza postojalo da je strani obveznik registrovan u sistem PDV u Srbiji. S tim u vezi, strani poreski obveznik ne može tražiti povrat PDV za dobra i usluge definisane članom 25 i 29 Zakona o PDV (primer – putnički automobil, reprezentacija).

Stranim obveznicima omogućava se refakcija PDV i u slučaju kada na teritoriji Republike Srbije vrše promet dobara i usluga za koji primalac dobara i/ili usluga (B2B) ima obavezu obračunavanja PDV (interni obračun).

Naime, Zakonom o PDV, član 10a, stav 1, definisao je da strano lice mora biti evidentirano u sistem PDV (preko poreskog punomoćnika) ukoliko vrše promet dobara i usluga čije mesto prometa je Zakonom definisano u Srbiji.

Međutim, isti član, stav 2 definiše da strano lice nije dužno da se registruje u sistem PDV ukoliko vrši promet svih dobara i usluga isključivo obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. ovog zakona, kao i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz.

Predstavništva stranih pravnih lica u Srbiji takođe mogu da ostvare povraćaj-refakciju PDV za nabavku dobara i usluga kada im ta dobra i usluge služe za obavljanje poslovanja predstavništva u Srbiji.

Refakcija PDV se vrši pod uslovom uzajamnosti. Spisak zemalja sa kojima ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a nalazi se na sledećem linku.

Refakciju (odnos) povrat PDV može se izvršiti jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.

AKTIVA sistem savetuje klijente u pogledu analize i izbora mogućnosti iz oblasti PDV-a i obavlja poslove refakcije PDV-a. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: