Izvršene su izmene tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit

Ministar finansija doneo je tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica, i to:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 94/19 od 27. decembra 2019. godine. Svi pravilnici stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.

U slučaju Pravilnika o poreskom bilansu i Pravilnika o poreskoj prijavi propisano je da se odredbe pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Izmene Pravilnika o poreskom bilansu izvršene su sa ciljem usaglašavanja sa prošlogodišnjim i nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u nastavku: Zakon). Za te svrhe propisan je novi Obrazac PB 1 (ima 69 pozicija u odnosu na prethodnoh 65). Takođe, propisan je i novi Obrazac Aneks 2 Obrasca PB 1 u kojem će se obračunavati poreski kredit po osnovu kapitalnog dobitka plaćenog u drugoj državi.

Izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi propisan je novi Obrazac PDP, sa ciljem omogućavanja iskazivanja podataka o novim poreskim kreditima koji su propisani Zakonom.

Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama izvršene su sa ciljem da se precizira način korekcije rashoda poreske amortizacije u slučaju stalnog sredstva čija je nabavna vrednost utvrđena na osnovu transferne cene koja je veća od cene “van dohvata ruke”.

U članu 31. Pravilnika o transfernim cenama dodati su novi st. 3. i 4, koji glase:

“Ukoliko obveznik nabavi od povezanog lica stalno sredstvo za koje se amortizacija utvrđuje u skladu sa članom 10b Zakona, u ukupan iznos korekcije u tom poreskom periodu, kao i u četiri naredna poreska perioda, uključuje se iznos od 20% utvrđene razlike između transferne nabavne cene stalnog sredstva i nabavne cene stalnog sredstva utvrđene primenom principa “van dohvata ruke”.

Obveznik je dužan da u okviru dokumentacije o transfernim cenama prikaže podatak o ukupnoj razlici između transferne nabavne cene stalnog sredstva i nabavne cene stalnog sredstva utvrđene primenom principa “van dohvata ruke”, i to u svakom poreskom periodu u kom se korekcija vrši u skladu sa stavom 3. ovog člana.”

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: