Izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem

Od 1. marta 2019. godine, Poreska uprava je omogućila izdavanje poreskog uverenja u elektronskom obliku aktivnim poreskim obveznicima (preduzetnicima, pravnim licima), kao i poreskim obveznicima fizičkim licima. Za podnošenje zahteva potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis).

Poresko uverenje u elektronskom obliku izdaje se podnosiocu zahteva samo ako na uplatnim računima nema poreskog duga.

Trenutno je uređeno da u elektronskom obliku mogu da se podnesu zahtevi za četiri vrste poreskih uverenja:

 1. uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
 2. uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u
 3. uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
 4. uverenje o plaćenom PDV-u

Republička administrativna taksa se plaća nakon izdavanja i prijema uverenja u iznosu od 620 dinara, sem kada su u pitanju uverenja prilikom čijeg izdavanja Poreska uprava ne vrši naplatu.

Takva su uverenja za sledeće namene:

 • overa zdravstvene knjižice,
 • naknada za vreme porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta,
 • dečji dodatak,
 • ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Podnosilac je dužan da plati taksu u toku istog dana. U suprotnom, Poreska uprava započinje postupak redovne i prinudne naplate, pri čemu se obračunava i kamata, počevši od narednog dana od dana izdavanja uverenja.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: