Poreska uprava Republike Srbije počela sa izdavanjem elektronskih uverenja

Svi korisnici portala E-porezi će, od 1. marta 2019. godine, moći da dobiju poreska uverenja elektronskim putem, bez potrebe odlaska u filijale Poreske uprave.

Poreski obveznici trenutno mogu podneti zahtev za četiri vrste poreskih uverenja:

  • Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda,
  • Uverenje o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
  • Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost i
  • Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja, zasnivanja radnog odnosa, upisa dece u vrtić, ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, oslobađanja od plaćanja sudskih troškova i dokazivanja u postupku vezanom za predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, studentska i učenička pitanja, stručno usavršavanje i prekvalifikaciju – neće se, u skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama, zahtevati uplata takse za izdato uverenje.

Korisničko uputstvo za poreska uverenja možete preuzeti ovde.

Korisničko uputstvo

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: