Dinarski iznosi mesečnih zarada za novonastanjene obveznike

U “Službenom glasniku RS“, broj 156/2020 objavljeni su dinarski iznosi mesečnih zarada za novonastanjene obveznike iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu.

Počev od 1. januara 2021. godine iznosi mesečnih zarada su:

  • 243.450 dinara za novonastanjenog obveznika koji u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike;
  • 162.300 dinara za novonastanjenog obveznika koji u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: