udruženje računovođa i poreskih savetnika
Članarina za 2019. godinu iznosi 2.000 dinara

Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Novim članovima koji izvrše uplatu članarine, počev od 20. oktobra 2018. godine, uplata “pokriva” period od dana uplate do kraja 2019. godine.

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

20.02.2016

Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Na stranici Obrasci postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je...

15.01.2016

Postavili smo novi besplatan obrazac obaveštenja o mestu stanovanja zaposlenog, ceni prevozne karte i verskim praznicima

Na stranici Obrasci postavili smo nove besplatane obrasce obaveštenja o mestu stanovanja, visini cene prevozne karte u ...

1 2 3 4