udruženje računovođa i poreskih savetnika
Obrasci za završni račun za 2018. godinu

U skladu sa izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i Poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koje su objavljene u SG broj 8/2019, izvršili smo ažuriranje obrazaca.

29.01.2018

Postavljen novi PPDG-2R obrazac

Za članove URIPS-a postavljena poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

20.02.2016

Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Na stranici Obrasci postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je...

1 2 3 4