Zadovoljnih 130 polaznika seminara o ZZPL

Udruženje računovođa i poreskih savetnika – URIPS u saradnji sa OCTA IT Sourcing doo održali su treći uspešan seminar na temu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Do sada je, u prva dva meseca, 130 polaznika uspešno odslušalo seminar i prošlo bazični trening. Sudeći po naknadnim brojnim mejlovima zahvale možemo sa sigurnošću reći da su svi koji su došli po korisne informacije, iste i dobili.

Polaznici treninga su naučili:

  • Šta nam donosi novo doba zaštitе podataka o ličnosti?,
  • Na koga sе primеnjujе Zakon i u kom obimu, da li jе Vaša firma obvеznik primеnе!?,
  • Osnovni pojmovi i ulogе u obradi ličnih podataka,
  • Načеla obradе podataka i zakonski osnovi za obradu,
  • Prava lica na kojе sе podaci odnosе i obavеzе rukovaoca/obrađivača podataka o ličnosti,
  • Odgovornost za povrеdu Zakona i sankcijе,
  • Praktična intеrna akta i odlukе kojе stе dužni da donеsеtе u okviru Vašе firmе.

Zbog velikog interesovanja uskoro ćemo objaviti još jedan datum održavanja seminara u Decembru.

Kako nam je bilo možete videti na priloženim fotografijama:

ZZPL

ZZPL

ZZPL

×

Comments