Zvanično - POPDV obrazac podnosi se za julske i naredne obračune PDV-a

U Službenom glasniku 119/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda o bračuna PDV čije odredbe stupaju na snagu 1. januara 2018. godine, što znači da je i formalno zadovoljen uslov da se novi obrazac POPDV stavlja u upotrebu počev od jula 2018. kao poreskog perioda.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: