Zaštita privatnosti kroz novu uredbu

U zemljama Evropske unije 25. maja ove godine počeće direktno da se primenjuje Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Na koji način će Srbija da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom EU i šta opšta uredba znači za privredu i građane naše zemlje i hoće li im obezbediti nivo prava i zaštite kakvi postoje u evropskim zemljama, bile su teme dvodnevne Međunarodne konferencije „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“, koja je organizovana u Beogradu.

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti je jedno od osnovnih ljudskih prava i primena GDPR, kako se očekuje, promeniće i unaprediti tu zaštitu. S obzirom da je Srbija u procesu pregovaranja za pristupanje EU i da je u pregovaračkom Poglavlju 23, koje tretira oblast pravosuđa, slobode i sigurnosti, posebna pažnja posvećena upravo zaštiti podataka o ličnosti, jasno je da naša zemlja mora da bude spremna da postane deo zajedničkog sistema i da usaglasi zakone sa zakonodavstvom EU.

Novo vreme donosi nove biznis modele, pa je tako i kada je reč o ličnim podacima i njihovoj zaštiti, posebno kada se u obzir uzme neverovatan razvoj informacionih tehnologija, koji sa sobom nosi brojne prednosti, ali i opasnosti, posebno kada je reč o bezbednosti i zaštiti podataka.

Upravo će u Srbiji uvođenje opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti, koja je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU, uvesti i red u tu oblast. Nova regulativa obuhvata i nove tehnologije, poput mobilnih aplikacija ili društvenih mreža, a kako je najavljeno, kazne za nepoštovanje novih pravila su ogromne, pa je vrlo važno da organizacije na vreme usaglase svoje poslovanje. GDPR propisuje brojne obaveze za kompanije i druga lica koja rukuju podacima o ličnosti. Pre svega, podaci mogu da se obrađuju samo u skladu sa zakonom, u predviđene i dozvoljene svrhe, a neophodno je da budu tačni i sigurni, kao i da se moraju uništiti kada više ne budu potrebni.

Otvarajući konferenciju, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, istakao je da je opšta uredba dugo očekivan dokument, koji je osnova zaštite privatnosti čitavog prostora EU, svih država i građana, na osnovu koga funkcioniše jaka ekonomija i uspostavljen je standard o zaštiti prava i privatnosti. „U Srbiji će od 25. maja, dana kada Uredba počne da se primenjuje, biti uspostavljen sistem koji već dugo pokušavamo da pratimo i dostignemo. Srbija će morati da harmonizuje svoja pravila u skladu sa njom. Svi koji rade ili imaju ideju da rade na tržitu Evropske unije sada će imati tačno definisane standarde, jer Unija nije samo proklamovala pravila, ona ima instrumente i kako da primeni sankcije za kršenje uredbe. Mi ćemo im pomoći kroz stalnu komunikaciju, ali i insistiranje na donošenju kvalitetnog zakona o zaštiti ličnosti“, ističe Šabić.

Norveški ambasador u Srbiji Arne Sanes Bjornstad istakao je da živimo u digitalnom svetu, u kom je ugroženo jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na privatnost. „Srbija je posvećena digitalizaciji i zbog toga je zaštita podataka još važnija. Pravila moraju da budu usklađena s normama EU i Srbija mora da zaštiti svoje građane u digitalnoj eri“, naglasio je Bjornstad.

Šef misije OEBS u Srbiji Andrija Orizio istakao je da nova uredba ima za cilj da kontroliše osetljive informacije i dodao da njena primena znači podržavanje najviših standarda u zaštiti podataka o ličnosti.

„Nova uredba omogućava da zemlje EU i zemlje kandidati omoguće građanima, potrošačima i kompanijama da se osećaju sigurno i da imaju poverenje u digitalno tržište“, rekla je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar.

Na Međunarodnoj konferenciji „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“ govorili su stručnjaci iz oblasti zaštite podataka ličnosti u zemljama u okruženju.

Preuzeto sa sajta NZS.

Koristan tekst: Šta je GDPR i zašto se tiče baš Vas?

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: