Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja

Republički fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 11. maja 2015 godine, objavio sledeću vest:

Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) i do sada je u okviru Pilot projekta u Valjevu izvršena zamena za više od dve hiljade osiguranih lica i u Republičkom fondu za više od tri hiljade zaposlenih i članova njihovih porodica.

Zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamenu postojećih zdravstvenih knjižica, podnosi se nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dokumentacija koju je potrebno priložiti, slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice: osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove kartice zdravstvenog osiguranja na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali/ispostavi i potpisuje ga, čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka. Nakon toga filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO.

Trenutno je u toku proizvodnja i personalizacija kartice zdravstvenog osiguranja za 150.000 korisnika novčane socijalne pomoći i korisnika na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, kao i lica u hraniteljskim porodicama. Za pomenute kategorije stanovništa sredstva su obezbeđena donacijom od strane Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se potvrda koja važi sve do uručivanja nove kartice zdravstvenog osiguranja, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO.

Procedura za zamenu kartice zdravstvenog osiguranja je ista i ukoliko firma, odnosno obveznik uplate doprinosa, hoće da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike, zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica firme koje preuzima izrađene KZO.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice treba da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: