Za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je 25. decembar

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji zaposleni imaju pravo da odsustvuju sa rada u dane državnih i verskih praznika.

Povodom Božića za katolike i pripadnike drugih hrišćanjskih verskih zajednica koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je petak 25. decembar 2020. godine.

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Član 4

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

  1. pravoslavci – na prvi dan krsne slave;
  2. katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;
  3. pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;
  4. pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: