Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Vlada Republike Srbije, na upravo održanoj sednici, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i uputila ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

Iako su javne konsultacije u vezi sa radnom verzijom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (u nastavku: Nacrt) održane u periodu od 18. do 25. septembra 2023. godine, predložene izmene i dopune se suštinski ne razlikuju u odnosu na one koje su bile sadržane u radnoj verziji Nacrta.

Predloženo je da se izmene i dopune primenjuju počev od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog poreza za koje se predlaže početak primene za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Najvažnije predložene novine odnose se na:

  • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara – tzv. elektronsko evidentiranje prethodnog poreza;
  • skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – u roku od deset dana po isteku poreskog perioda umesto kako je, do sada bilo propisano u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV-u.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju izvršena su brojna preciziranja sa ciljem usklađivanja sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju koji se primenjuje od 1. jula 2023. godine. Za pojedine predložene izmene očekuje se da budu bliže uređene podzakonskim aktom, odnosno izmenama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: