Važno obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola

U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 12/2015) prethodnih dana je upisano 30.000 novih mera donetih u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U skladu sa čl. 29. Zakona o poreskom postupku, APR ne može usvojiti registracione prijave za brisanje i upis promene podataka u registar sve dok Poreska uprava ne pošalje obaveštenje o završetku poreske kontrole ili vraćanju oduzetog PIB-a privrednom subjektu koji je po nekom od navedenih osnova upisan u ovu evidenciju.

Na sajtu APR-a možete izvršiti pretragu privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja preko linka:

https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions

Agencija za privredne registre elektronskim putem obaveštava Poresku upravu o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata sledećih podataka: osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom. Osim toga, APR šalje Poreskoj upravi i podatke o promeni osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, kao i druge promene od značaja za utvrđivanje poreza, propisane članom 29. Zakona o poreskom postupku.

Privredni subjekat, s druge strane, ne može da se briše iz registra niti može da registruje statusne i druge promene podataka koje se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno da je Poreska policija završila svoje radnje.

Jedino što Agencija za privredne registre može da vrši i u periodu poreske kontrole i u slučaju privremenog oduzimanja PIB-a jeste promena podataka o poslovođi preduzetnika.

Tek nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: