Usvojene nove liste indikatora za računovođe i faktoring društva

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca doneo je Direktivu broj ON-000282-0001/2022 i ON-000283-0001/2022 od 30.6.2022. godine, kojim se usvajaju indikatori za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i za faktoring društva.

U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024 i zaključcima Nacionalne procene rizika, jedna od predviđenih aktivnosti je i ažuriranje lista indikatora nadzornih organa, stoga je dana 30.6.2022. godine Uprava za sprečavanje pranja novca usvojila nove liste indikatora za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma kojima je nadzorni organ.

Ovim direktivama revidirani su prethodno važeći indikatori i usvojeni su novi indikatori.

Liste indikatora primenjuju se od 15.7.2022. godine, te je potrebno da ih obveznici usvoje kako bi svoje liste indikatora uskladili sa indikatorima nadzornog organa.

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: