Usvojen pravilnik o poreskoj prijavi preko koje će frilenseri prijavljivati prihode

Pisali smo da je krajem 2022. godine izmenama Zakona o porezu na dohodak građana usvojeno rešenje za oporezivanja fizičkih lica koja rade preko interneta.

Novousvojeno rešenje propisuje da frilenseri od 2023. godine prihode prijavljuju na kvartalnom nivou. Budući da nam se bliži kraj prvog kvartala, Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o poreskoj prijavi preko koje će frilenseri prijavljivati prihode po novom rešenju. Poreska prijava se naziva PP OPO-K. Međutim, ova prijava će se upotrebljavati tek za prihode koje frilenseri ostvare od drugog kvartala pa nadalje.

To znači da će se za prihode koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu (od 1. januara do 31. marta 2023. godine) podnositi na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika. Ovu prijavu možete podneti u elektronskom ili neposredno u pismenom obliku.

Razlog drugačije prijave za poreske obaveze u prvom kvartalu je zbog tehničkih mogućnosti. Ministarstvo finansija je najavilo portal preko kojeg će frilenseri vršiti prijavu prihoda po novousvojenom zakonskom rešenju, ali zbog kratkog roka, on još uvek nije uspostavljen.

Ne zaboravite da prijavu prihoda umesto vas može podneti knjigovođa ili lice koje ovlastite da pristupi vašem profilu na ePorezima.

Izvor: Digitalna zajednica

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: