Uspešnost lidera zavisi od njegove stručnosti i njegove ličnosti

Stručnost je bitan ali ne i presudan uslov da bi neko bio na čelu tima.

Neki ljudi smatraju da se lideri rađaju. Škola, seminari i, uopšte, obrazovanje ne mogu od nekoga ko nema urođene predispozicije načiniti dobrog lidera. Najbolji dokaz za to su mnogi menadžeri koji su ostvarili velike karijere, a da nisu imali formalno obrazovanje.

Drugi, opet, zastupaju tezu da se vođe stvaraju i da znanje igra ključnu ulogu u njihovom formiranju. Ako se čovek stalno ne usavršava i ne prati nove trendove u poslovanju nikada neće biti uspešan rukovodilac. Ipak, i jedni i drugi greše u svojoj isključivosti. Uspešni menadžeri su uvek kombinacija ova dva aspekta – i stručnog i ljudskog.

Ne postoji uspešan čovek koji nije stručan u oblasti kojom se bavi. To se ne može videti jedino ako se stručnost izjednači sa formalnim obrazovanjem. Čovek koji stoji na čelu neke kompanije ili vodi tim ljudi ne mora imati fakultetsku diplomu. Ali, to ne znači da on nema potrebne kvalifikacije za taj posao, već samo da znanje koje je potrebno za dobrog lidera nije teorijskog karaktera. Apsurdno je reći da Bil Gejts nije dovoljno stručan samo zato što nije završio odgovarajući fakultet. Pravi lideri su vizionari. To je razlog zašto obrazovanje ne igra isključivu ulogu kod njih.

Stručnost je, dakle, bitan ali ne i presudan uslov da bi neko bio na čelu tima. Iako su neprocenjivi kao saradnici, vrhunski stručnjaci nisu uvek uspešni kao tim lideri. Takva pozicija nosi sa sobom veliku odgovornost i rizik. Nisu svi ljudi voljni, niti sposobni da se nose sa takvom ulogom. Karakter osobe je, u ovom slučaju, od suštinskog značaja. Drugim rečima, uspešnost svakog lidera zavisi od njegove ličnosti.

Nije dovoljno imati viziju. Potrebna je i sposobnost da se ona prenese na zaposlene i volja da se ta ideja ostvari. Ljudi koji nisu istrajni i optimistični nisu pravi izbor za ovu poziciju. Rešavanje konflikata između zaposlenih i njihovo motivisanje, strpljenje i tolerantnost prema drugima, lični primer, takođe spadaju u domen menadžerskog posla.

Menadžerska ili liderska uloga je toliko kompleksna da je nemoguće tačno utvrditi odnos između ova dva aspekta.

Ipak jedno je sigurno: čovek se ne rađa kao lider, niti to postaje pukim obrazovanjem.

Dobar lider je uvek spoj stručnosti i sopstvene ličnosti. Zato je neophodno neprestano usavršavati ne samo profesionalne, već i svoje ljudske potencijale.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: