Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije donela je dana 20.03.2020. godine Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, 05 broj 110-2707/2020 – u daljem tekstu: Uredba.

Navedenom Uredbom u članu 2. stav 1. propisano je da se prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredbi čl.73.-74b. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, 80/02,..,86/19) – u daljem tekstu: Zakon, za vreme vanrednog stanja neće preduzimati mere propisane članom 74. stav 7-9. Zakona, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Stavom 2. navedenog člana Uredbe, propisuje se da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. Zakona.

Shodno navedenom, za sve reprograme odobrene kako u smislu čl. 73., 74., tako i čl. 74a. i čl. 74b. Zakona, ukoliko se poreski obveznici ne pridržavaju rokova iz sporazuma i uslova odobrenog odlaganja plaćanja dugovanog poreza, saglasno tački 2 Uredbe, nadležne organizacione jedinice Poreske uprave (NOJPU) neće poništavati zaključene Sporazume odnosno ukidati Rešenja o odloženom plaćanju dugovanog poreza, kao ni pokretati postupke prinudne naplate iz sredstava obezbeđenja ili drugih predmeta prinudne naplate iz čl. 84. Zakona.

Takođe, za predmetne dospele a neplaćene rate, neće se obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. Zakona.

Dalje, odrebama člana 3. Uredbe, propisano je da poreskim obveznicima- pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: