Uplate naknada moguće samo na jedinstveni račun APR

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. aprila 2015. godine, sledeću vest:

Uplate naknada moguće samo na jedinstveni račun APR – 6. april 2015

Agencija za privredne registre još jednom podseća korisnike da naknade za poslove registracije i druge usluge Agencije ne uplaćuju na sledeće brojeve računa:

840-29771845-59 Agencija za privredne registre-Registar privrednih subjekata-preduzetnici (evidencioni račun prihoda)
840-29772845-66 Agencija za privredne registre-Registar turizma, Registar stečajnih masa i Registar javnih glasila (evidencioni račun prihoda)
840-29773845-73 Agencija za privredne registre-Registar finansijskog lizinga i Registar založnog prava (evidencioni račun prihoda)
840-29774845-80 Agencija za privredne registre-Registar udruženja i Registar stranih udruženja (evidencioni račun prihoda)
840-29775845-87 Agencija za privredne registre-Registar finansijskih izveštaja (evidencioni račun prihoda). Navedeni računi nisu u funkciji od 1. januara 2015. godine

Dokaz o uplati na ove račune neće se smatrati validnim, a zbog gašenja ovih računa isti se neće realizovati u korist Agencije, što će imati za posledicu odbacivanje zahteva za izvršenje usluga Agencije, a time će prouzrokovati i dodatne troškove korisnicima.

Naknade za registraciju i javno objavljivanje se uplaćuju na jedinstveni račun 840-29770845-52, uz obavezno upisivanje modela 97 i generisanog poziva na broj koji se može preuzeti preko aplikacije dostupne na stranici Računi za uplatu, ili na stranicama na kojima se navodi račun Agencije.

Naknade za pružanje usluga iz Registra finansijskih izveštaja i isporuke podataka iz drugih registara, po posebnom zahtevu korisnika se uplaćuju na jedinstveni račun 840-29776845-94, uz navođenje poziva na broj iz Obaveštenja odnosno profakture dobijene od APR.

Izvor: APR

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: