Unapređenje saradnje između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 21. februara 2017. godine, objavila sledeću vest:

Unapređenje saradnje između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku

U Republičkom zavodu za statistiku potpisan je Sporazum o saradnji između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku.

Potpisnici Sporazuma, gospođa Dragana Marković, direktorka Poreske uprave i dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku saglasni su da će unapređenju saradnje doprineti razmena podataka iz administrativnih evidencija koje su u nadležnosti pomenutih institucija.

Sporazum, koji je prilagođen novonastalim promenama u poreskom sistemu, predstavlja korak dalje u modernizaciji zvanične statistike na putu ka usaglašavanju sa metodologijom i praksom Evropske unije u smislu većeg korišćenja administrativnih podataka u statističke svrhe.

Prelaskom na elektronsku poresku prijavu stvoreni su uslovi da se prikupljeni podaci iz Poreske uprave koriste i u statističkoj proizvodnji, korišćenjem administrativnih izvora podataka, umesto prikupljanja podataka od izveštajnih jedinica.

Takođe je neophodno naglasiti da će ovakav način razmene podataka značajno smanjiti troškove i opterećenost privrede, odnosno poslovnih subjekata, u smislu da se jednom dostavljen podatak ma kojoj državnoj instituciju ne dostavlja ponovo, već da ga državni organi po potrebi međusobno razmene.

Sa aspekta statističke proizvodnje, bitno je naglasiti da će prelazak na korišćenje administrativnih podataka dovesti do promene metodologija, obezbeđivanjem pune pokrivenosti poslovnih subjekata, umesto sprovođenja statističkih istraživanja na bazi uzorka. Ove metodološke izmene će unaprediti kvalitet i obezbediti blagovremenu dostupnost podataka.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: