Unapređenje portala ePorezi

Poštovani korisnici portala ePorezi,

Obaveštavamo Vas da je Poreska uprava pripremila novu verziju portala ePorezi, kako bi unapredila svoje poslovanje i istovremeno omogućila korisnicima da na kvalitetniji način koriste elektronske servise.

Nova verzija portala ePorezi biće dostupna za testiranje na Testnom okruženju od 18.11.2019. godine.

Nakon toga, nova verzija portala ePorezi biće postavljena na Produkciono okruženje od 25.11.2019. godine.

Pristup portalu ePorezi obavlja se kao i do sada – pomoću postojeće aplikacije ePorezi i Kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sve funkcionalnosti postojećih elektronskih servisa na portalu ePorezi biće u potpunosti dostupne.

Izvor: Poreska uprava

Comments