Unapređena verzija aplikativnog sistema CEOP

Obaveštavamo korisnike da zbog planiranih radova na aplikacijama u Centralnom informacionom sistemu Agencije za eGrađevinske dozvole ovaj sistem neće biti dostupan počev od petka, 9. jula, u 15:30 časova, zaključno sa ponedeljkom, 12. julom 2021. godine, u 07:00 časova.

Sva pitanja u vezi korišćenja aplikativnog sistema CEOP i dodatne informacije možete uputiti korisničkoj podršci Agencije za privredne registre putem elektronske pošte na adresu: CEOP-APR@apr.gov.rs ili putem poziva na sledeće telefonske brojeve:

 • 011 635-9799;
 • 011 635 9835;
 • 011 635-9801;
 • 011 635 9802 i
 • 011 635-9798.

Najvažnije novine koje donosi unapređena verzija aplikativnog sistema CEOP:

 • mogućnost elektronskog plaćanja taksi i naknada preko sistema za elektronsko plaćanje eUprave, pri čemu kroz modul „Prikaz svih potraživanja i uplata“ podnosilac ima uvid u podatke o svim potraživanjima i statusima uplata, tokom trajanja postupka objedinjene procedure;
 • prepisivanje podataka u usaglašeni zahtev (prilikom podnošenja usaglašenog zahteva podnosilac neće morati da unosi sve podatke, već će se oni kopirati iz ranije podnetog zahteva koji je odbačen, čime se skraćuje vreme koje je podnosiocu potrebno za unos podataka);
 • podnošenje zahteva za stavljanje klauzule pravnosnažnosti, kao posebna funkcionalnost;
 • izmena podnosioca zahteva (podnosiocu će, u slučaju opoziva punomoćja, ovlašćenja i slično, biti omogućeno da obavesti nadležni organ o promeni lica ovlašćenog za postupanje uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije);
 • mogućnost unosa većeg broja katastarskih parcela uz validaciju unetih podataka;
 • dodeljivanje pristupa podacima predmeta u slučaju donošenja pozitivne odluke po zahtevu za priznanje svojstva stranke u postupku;
 • unapređen je sadržaj svih info polja sa instrukcijama za podnošenje zahteva;
 • unapređen je sadržaj notifikacija (obaveštenja) o toku postupka i nalozima po kojima je neophodno postupiti;
 • izvršena su brojna druga unapređenja.

Puštanjem u rad nove verzije aplikativnog sistema CEOP, korisnička uputstva za podnosioce zahteva biće dostupna na internet stranici Registri/Građevinske dozvole, a nakon prijavljivanja i pristupa Centralnom informacionom sistemu. Korisnička uputstva biće dostupna preko tastera: “Pomoć”, u skladu sa ulogom i ovlašćenjima koje korisnik ima u sistemu.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: